Трите многопрофилни болници за активно лечение на територията на област Кюстендил продължават да работят в същия режим, както досега. Няма да се прави реорганизация на лечебната мрежа с цел конкретна болница да бъде ангажирана с лечение само на лица с COVID-19. Това взеха единодушно като решение на свое онлайн заседание членовете на Областния кризисен щаб в Кюстендил. Заседанието бе свикано от областния управител и председател на Щаба Виктор Янев, след получено писмо от министъра на здравеопазването. Взетото решението от Кризисния щаб бе съобразено с капацитета на здравната система в областта, както и с условията и спецификата на предоставяне на здравната грижа.

Деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в областта, могат да отсъстват по желание на родителя и след писмено уведомяване на директора. Това отправи като препоръка Кризисният щаб към кметовете на всички общини в областта. Отсъствията на деца са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община. Заповедта се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб, поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.