През тази седмица РДПБЗН – Кюстендил, извърши 31 проверки за осигуряване на пожарната безопасност в болничните заведения на територията на Кюстендилска област.

Акцентът бе поставен върху новооткритите отделения за лечение на COVID-19 и в съответствие с получените указания от ГДПБЗН – МВР с цел да бъдат осигурени достатъчно безопасни условия на пребиваване на пациентите и да се предотвратят предпоставките за възникване на инциденти.

Проверени бяха болници за активно лечение, за долекуване и рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с увреждания, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи и др. Служителите проверяваха основно състоянието на изградените инсталации – пожароизвестителни, пожарогасителни, кислородни, електрически и други.

При проверките не са констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.