На семинар в Кюстендил ще бъде представена Електронната система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства - Bee Digital. Системата дава възможност за получаване на информация за живота и състоянието на пчелното семейство в кошера.

На семинара ще бъде представен и тестер 3в1 за определяне степента на опаразитяване с вароа деструктор, както и рамчета за добиване на мед в пита.
Лектор на семинара ще бъде г-жа Иванова от "Биоиновации" гр. Пловдив, която ще представи и други продукти, приложими при отглеждането на пчелните семейства.
 
Семинарът се организира от Браншови пчеларски съюз "Пчела" и Териториална организация на Научно-Техническите съюзи.
Той ще се проведе на 24 Февруари 2020 г. /Понеделник/ от 18.00ч. в Домът на Науката и Техниката в Кюстендил ет. 2, зала № 4