Пчеларите могат да получат пари за борба срещу вароатозата, извършване на лабораторен анализ на меда, закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

На 24 февруари 2020 г. Държавен фонд "Земеделие” ще отвари приемът по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.

От ръководството на ДФ "Земеделие” са взели мерки за своевременото разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите. Очаква се първото подписване на договори по пчеларската програма да стане в края на месец Март 2020 г.

В Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022 г. са включени дейности за борба срещу вароатозата и извършване на лабораторен анализ на меда. Допустими дейности са и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г., като общият бюджет възлиза на 19.2 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2020 година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

Инвестициите по мерки А, Б, В и Д могат да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от Държавен фонд "Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по новата пчеларска програма, стопаните ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15
ли 2020 г. в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Информация за мерките от НПП 2020-2022 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите лица могат да получат в областните дирекции на ДФЗ в отдел "Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция "Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.