Обществена чешма с минерална вода на ул. Георги Тертер в Кюстендил не работи, а 200 души се подипсаха в подписка, с която настояват община Кюстендил да предприеме необходимите мерки.

Съоръжението е строено със средства и личен труд на местното население.

"Дойдох, но чешмата не работеше. Използвам водата за много неща, освен за хигиенни цели, с нея си пръскам и овошките. Минералната вода ги предпазва от болести и вредители", каза Богомил Евтимов.

В подписката хората настояват водата от чешмата да бъде с малък дебит, така че да задоволи потребностите на възрастното население. Освен за битови ннужди, то използва природната даденост и за лечение.

"Спомням си  отдавна беше събирахме пари, и децата даваха. Сега водата я няма от Нова година, за ден -два я пуснаха и после изчезна. Точа си тука, пера си с нея, за да не пускам пералня", споделя и Сара Лодарска.

Според инициаторите на подписката чешмата стопанисвала местна фирма, а до затварянето се стигнало след конфликт на пенсионери и жители на кв. "Изток", които точат с бидони минерална вода и въртят търговия.