Кметът на Кюстендил Петър Паунов, заедно с експерти, предостави информация за състоянието на басейна, намиращ се в сградата на Първо ОУ, както и за направения ремонт на сградата на Театъра.

"Към настоящият момент басейнът в Първо основно училище не функционира. Нивото, което е оставено на водното огледало е от 90 см. до 1.40 см., като е правена навремето за деца. Сега ако трябва да остане същото ниво и да се уплътни басейна, да се приведе в нормални граници на функционирането му. Инсталациите да се проверят и приведат в съответствие, инвестицията, която би струвал този ремонт е в порядъка на 75 000 лв. Ако трябва да се увеличи нивото на водното огледало, да може да се ползва не само от деца, а и от по-възрастни, имаме възможност, басейнът е с дълбочина от 1,60 м. до 2.15 м., вече инвестицията би достигнала 100 000 лв. след изготвяне на съответните документации. По принцип до обекта има възможност да се доведе минерална вода, но това би довело пък до увеличаване на дебитите, захранващи горната зона на града, което са пак допълнителни инвестиции. Стойността за увеличаване капацитетите на водопроводите за минерална вода в горната зона са от порядъка на 400 000 - 450 000 лв., като ще се изпълнява нов водопровод, който дублира стария и увеличава двойно капацитета“, обяви ръководителят на инженерния екип инж. Илиян Фусков.

От своя страна кметът Петър Паунов обясни, че за да стартира отново басейна е необходимо експерти да кажат кой ще го стопанисва, какво да бъде нивото на водата и съпътстваща инвестиция между 470 000 и 550 0000 лв.

снимка: Ярослав Ставрев

Кметът засегна и темата с ремонта на Театъра в Кюстендил. Той е изцяло реновиран, като в сградата са изпълнени мерки за енергийна ефективност. Изцяло са подменени фасадите, които са изпълнени от два вида камък – мрамор и технически варовик.

„Мраморни като цяло бяха единствено колоните на сградата. Мрамора е демонтиран. Това, което е запазено като цели мраморни плочи е складирано при нас за резерв, тъй като вътрешната облицовка също има мраморни части, които от колоните биха могли да се използват съответните парчета. Останалата част технически варовик не подлежи на демонтаж, тъй като към него са залепнали масивни части от мазилка и лепила при строежа на времето на сградата и той е премахнат изцяло, като са изпълнени нови керамични фасади и част от тях са също със съответния варовик. Сградата е в много добро състояние и изпълнява функцията си. През следващата година ще отчетем какви са и енергийните спестявания“, уточни още инж. Фусков.

Координатор на проекта е директорът на Театъра, Чавдар Ненов. Той уточни, че с фасадата на театъра е имало проблеми още от 90те год. на миналия век, когато са регистрирани случаи на падащи мраморни плочи. Ремонтът на кюстендилския театър е в размер на 4 592 040 лв., като сумата е с ДДС.

„Тази сума не е актуализирана, въпреки нарастващите цени. Не са сключвани допълнителни споразумения и е за цялостното саниране и изграждане на изцяло нова инсталация –отоплителна, вентилационна, като всичко това е разположено на 9 000 кв.м. Само за справка ще кажа, че в момента се ремонтира едни софийски театър и последната стойност през ноември месец, която видяхме, е 11 млн. лв., така че може да си дадете сметка. Малко са театрите, които са с такива обеми. Благодаря на екипа, който се е погрижил за всичко това“, обяви кметът на Кюстендил Петър Паунов.