Новосформираната структура ще следи основно социалните мрежи, но и интернет медиите.

Като резултат на непрекъснатото повдигане на пенсионната възраст, голяма част от младите учители нямат възможност да работят по специалността си. Те трябва да изчакат няколко години за да се пенсионират колегите им и така да се освободят работни места. С повдигането на възрастта за пенсиониране младите специалисти трябва да чакат все повече и повече.

За справяне с проблема държавата създава Агенция "Правописна полиция". Новосъздадената структура няма контролни функции, а само превъзпитателни и обучителни. Специалистите по правопис и пунктуация, няма да имат право да санкционират, но в правомощията им е да показват грешките и да правят забележки на интернет потребителите.

Интерес буди факта, че екипът езиковеди, специалисти по книжовен език, работещ в новата агенция няма да получава заплата. Вместо пари ще получават точки спрямо извършените забележки. При натрупване на определен брой точки, ще получават по-висок разряд и предимство при кандидатстване за работа в системата на образованието. Според наредбата определяща точковата система, колкото по-груба е забележката - толкова повече са натрупаните точки. Също така броя точки се определя и от типа на допуснатата грешка. Например разместване на букви дава 1 точка, докато неправилна употреба на пълен или не пълен член носи 10 точки на агента открил грешката. И и Й носят по 5 точки. Дума с повече от една грешка дава бонус коефициент х2. Пропусната запетая дава 7 точки. Открита правописна грешка в журналистически материал носи бонус от 50 точки към сбора от останалите точки.

Агенция "Правописна полиция" на този етап няма да следи за строеж на изреченията, речников запас и глаголни времена.

 

 

Материала е част от социален експеримент на Кюстендил Инфо - Новините каквито биха могли да бъдат !
Нито една част от текста на може да бъда смятана за истина! Текстовете публикувани в тази рубрика са художествена измислица и не отразяват събития, действия, мнения и т.н.