На 12-ти септември, 2023 г.  д-р Ferenc Nádosy,  директор на изследователската станция Cegléd, както и членове на Унгарската асоциация на производителите на овощен посадъчен материал, водени от Rácz-Szabó Róbert (председател) и Németh Szilvia, PhD  (секретар) посетиха Институт по земеделие – Кюстендил, който е част от Селскостопанска академия. 

Целта на посещението бе запознаване с българския опит в разсадопроизводството, сортовата структура и районирането при основните овощни видове в България.

Предвождани от проф. д-р Д. Сотиров делегацията посети редица разсадници и овощни градини в района на Кюстендил, както и единствената по рода си оранжерия за производство на ранни череши. Доц. д-р А. Борисова презентира направленията на работата на Института. Обсъдени бяха някои идеи и възможности за съвместна работа.

Интереса към Институт по земеделие – Кюстендил бе голям, особено към изложбата от ябълкови плодове подготвена за предстоящия фестивал - ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО, 2023 г.