Информационен телефон с автоматична система и запис на разговор подобрява качеството на обслужване на абонатите на „Кюстендилска вода” ЕООД. Номерът, на който може да се подават сигнали за аварии, да се направи самоотчет или да се предостави информация за услугите на дружеството, е 0700 89071. Цената на обаждане към 0700 е съгласно тарифния план и условията на мобилния оператор за конкретния абонат. 

При набиране на номера се предлагат пет опции:

  • При опция 1 може по всяко време на денонощието да се свържат с Централен диспечерски пункт, за да подадат сигнал за аварияя по водопроводната или канализационната мрежа или проблем с водоснабдяването за конкретно населено място. При нерегистриран сигнал по надлежния ред на посочения телефонен номер, дружеството не носи отговорност за своевременното отстраняване на проблема;
  •  Опция 2 – За самоотчет и проверка на задължения;
  •  Опция 3 – За връзка с Отдел производствено-технически;
  •  Опция 4 – Информация за водомерни услуги;
  •  Опция 5 – Информация за лабораторни услуги;

С опции от 2 до 5 абонатите на дружеството могат да се свържат от понеделник до петък, в работно време – от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

За разкриването на информационния телефон, управителят на „Кюстендилска вода” ЕООД инж. Марио Нешев информира с писма кметовете на общини в област Кюстендил.