Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на обвиняем в противозаконно отнемане на чуждо МПС с намерението да го ползва и деянието е извършено в пияно състояние.

Пиян открадна камион и повози деца

Обвиняемият К. З., с адресна регистрация в гр. Кюстендил, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 27.01.2023 г. в с. Коняво, област Кюстендил, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Мерцедес“, на стойност 4000 лева, от владението на мъж от с. Коняво, без негово съгласие, с намерението да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 2.23 на хиляда и отнемането е извършено при условията на чл. 195 от НК – чрез използване на техническо средство – контактен ключ за товарния автомобил. Обвиняемият е осъществил престъпното деяние при форма на вина „пряк умисъл“. 

По време на изпитателния срок на наказанието, на обвиняемия К. З. ще се прилагат възпитателни грижи от страна на съответния полицейски служител, отговорен за района, в който попада местоживеенето на обвиняемия. От престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага обезпечението или възстановяването им.

Определението на РС – Кюстендил, с което по отношение на обвиняемия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, е окончателно и не подлежи на обжалване.