Международното сдружение “Клуб Иване, Иване” организира празничното си тържество на 20.01.2023 г. от 19:00 часа в Хотелски комплекс „Рай“ с. Жиленци.

Клубът е единственото Сдружение в България на всички, които носят името Иван и неговите производни. Учреден е преди петнадесет години в град Кюстендил и освен жители на града и общината в него членуват Ивановци от цялата страна, Сърбия, Северна Македония, Украйна и др.

По време на тазгодишната церемония ще бъдат приети нови членове и ще бъде проведена благотворителна кампания. Поканени са всички именници, които желаят да споделят заедно празника!