Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, по отношение на обвиняема в кражба с особена ловкост. Съдът, под председателството на съдия Светослав Петров, в състав с двама съдебни заседатели приведе в изпълнение и наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, предвид факта, че подсъдимата е извършила настоящето деяние в изпитателния срок на наказание, наложено й от РС – Кюстендил през 2021 година, с присъда за грабеж.

46- годишната Ц. Златкова се призна за виновна в това, че на 02.05.2022 г., в гр. Кюстендил, в парк до Общинския драматичен театър е отнела от владението на собственика, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, чужди движими вещи – портфейл и сумата от 50 лв., като се е скрила зад храстите и с особена ловкост успяла, без да се разкрива, да вземе чужда вещ. Имуществените вреди са възстановени на собственика.

Съдът констатира, че деянието, за което е одобрено постигнатото между страните споразумение е извършено в изпитателния срок по наказателно дело от 2020 г. на РС – Кюстендил, с което на подсъдимата е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, изпълнението на което е било отложено за срок от 3 години. Ц. Златкова е призната за виновна за грабеж, извършен с употреба на сила и заплашване. РС – Кюстендил определи: привежда в изпълнение към така наложеното наказание по настоящето дело / 3 месеца „лишаване от свобода“ / и наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил. 

Съдът приспада времето, през което подсъдимата е била с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и времето за всяко друго задържане по реда на НПК и ЗМВР.