От събота 2 Октомври 2022 се възстановяват автобусните линии до София. По линията ще пътуват автобуси с различен капацитет, които са произведени между 2003 и 2007 год.

 

"Надявам се от тук на татък да няма напрежения. Договорът е със същите изисквания и условия. Надявам се на пълен синхрон, така че превозвачи и пътници да могат щастливо да изпълняват задачите си" коментира кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.

 

на разписание

Тръгва от Кюстендил

Пристига в София

Тръгва от София

Пристига в Кюстендил

10101

5:30

7:11

8:45

10:26

10117

6:15

7:51

9:30

11:11

10105

7:45

9:26

11:00

12:41

10107

8:30

10:11

11:45

13:26

10118

12:15

13:56

15:45

17:26

10119

13:40

15:21

17:15

18:56

10201
01120

15:00

17:00

18:45

20:26Паунов благодари на Областна администрация Кюстендил бързата реакция по издаване на заповедта за временната мярка, чрез която е сключен договора за автобусен транспорт до провеждането на обществена поръчка.