На пресконференция Паунов уточни, че съгласно разпоредбите на Общински съвет за гастролираща циркова трупа се заплаща такса и представлението е на цирковата площадка, гостуващите театрални трупи също заплащат съответните такси за представленията си и им се предоставя сцената на театъра или някое от читалищата. За заснемане на филм е необходимо разрешение след заплащане на определена такса. Кметът заяви, че "гостите" посетили общината през изминалата седмица не са се заявили като трупа, а при заявена среща са решили да снимат, което е станало причина да бъдат учтиво помолени да напуснат сградата на общината.

От 2019 г. Община Кюстендил работи с временна мярка с превозвачите. Това се налага тъй като не е било възможно да се възложи обществена поръчка. Едва през 2021 год. обществената поръчка е възложена, но част от местните превозвачи обжалват условията по нея. Върховен административен съд отхвърля техните жалби и Община Кюстендил сключва договори с три фирми.

Oт Министерство на транспорта сигнализират за нарушение от страна на превозвача от 15 Юли. В едномесечния срок Общината прави проверка. В деня на посещението на БОЕЦ в Кюстендил от превозвача изпращат писмо, с което искат да се възползват от 3 месечния срок за прекратяване на договора. Съобразно договора Община Кюстендил изпраща уведомление, че договора се прекратява в 7 дневен срок и превозвача дължи неустойки. След уведомлението, от превозвача изпращат гневно писмо до Общината с което изразяват несъгласие и уведомяват, че спират изпълнението на курсовете по линия Кюстендил - София.

"На обществената поръчка, която се проведе, се явиха трима превозвачи и всеки предложи някакъв пакет. На твърденията, че някой от Общината се опитва да облагодетелства превозвач мога да кажа следното: Когато искаш да облагодетелстваш някой не сключваш договор с него с такива жестоки клаузи и неустойки. Само да кажа, че за неизпълнен курс се предвижда неустойка 1000 лв., за курс изпълнен с различен автобус от този, който е заявен неустойката е 1 500 лв. Вероятно никъде в България няма такива договори. Предупредили сме превозвачите, че всичко трябва да се спазва. Самият факт, че двете страни са недоволни, защото получихме гневно и заплашително писмо от превозвача вчера, който прекрати договора и ни заплашва с АДФИ и какви ли не чудеса и другата страна, която дойде да гастролира с директно заснемане.“, разясни ситуацията кметът Петър Паунов.

Кметът допълни, че Общината спазва закона и увери, че договор ще бъде сключен по най-бързият възможен начин, но при спазване на всички разпоредби. По думите му при всеки един от трите превозвача има констатирани нарушения и експертите на Общината дават становища и пристъпват към санкции.