От Община Кюстендил уведомяват всички заинтересовани лица, че е подсигурена площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци по реда на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците. Това става възможно след сключен договор с фирма „Унитрейд 2011“ ООД, гр. София.

На площадката се приемат едрогабаритни отпадъци и отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Тя се намира срещу животинския пазар, а точният адрес е ул. „Цар Освободител“ № 342, гр. Кюстендил.

снимката е илюстративна

Повече информация относно вида на приеманите отпадъци гражданите могат да получат на телефон 0887 23 44 67 - „Унитрейд 2011“ ООД

Заявка за събиране на ИУЕЕО от местата на образуване може да подавате и на единен телефонен номер на „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, гр. София - 0 8000 14 100.