Гражданите могат да плащат онлайн и през официалния сайт на общината

От Община Кюстендил уведомяват, че от 18.01.2022 год. започна събирането на местни данъци и такси за текущата година. Предплатилите целия размер на годишния си данък до 03.05.2022 год. могат да се възползват от 5% отстъпка от размера на задължението.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски. Първата вноска с краен срок до 30.06.2022 год. и втората вноска с краен срок до 31.10.2022 год. на касите в дирекция „Местни приходи”, намираща се на ул. „Христо Смирненски” №1 от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща в брой и чрез ПОС-устройства.

Данъкоплатците могат да направят плащанията и чрез всички създадени от общината възможности, като:

  • на касите на Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата страна;
  • безкасово за клиентите на „Първа инвестиционна банка“ АД, посредством интернет банкиране;
  • онлайн плащане през сайта на Община Кюстендил (kustendil.bg), където по всяко време лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите (НАП).

Плащания могат да се извършват и чрез банков превод.