За периода от 01.10. до 23.11.2021 г. са възникнали общо 16 произшествия, като от тях 9 са с преки материали щети,а 7 без преки материални щети.

Отново и през този отоплителен сезон, най-честите причини за пожарите се очертават късо съединение – 4, неправилно ползване на нагревателни уреди – 1, небрежност при боравене с открит огън – 1, техническа неизправност – 1 , строителна неизправност – 1, и 1 в процес на установяване. Причините за възникване на пожари без преки материални загуби са най-често самозапалване /6 бр./ в комините на жилищните сгради, като един е в процес на установяване.

За посочения период няма пострадали и загинали хора.
За отминалия отоплителен сезон 2020/2021 г. основна причина за възникване на пожари без преки материални загуби остава – самозапалване /40/ в комините на жилищните сгради.


ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките хора до вас.