Срокът за подаване на документите към Тракийския университет изтича утре - 7 юли до 13:00 часа.

Кандидат-студентите могат да подадат документите си в Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация на адрес: ул. "Отец Паисий" 11 Читалище "Братство" стая № 9, лице за контакт Елеонора Борисова и тел. 078/ 526 395.

Кандидатстването е само по документи с оценките от диплома за завършено средно образование.

Специалностите са както следват:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

 • Зооинженерство
 • Агрономство (полевъдство)
 • Аграрно инженерство

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Социални дейности
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • Аграрна икономика и търговия
 • Регионална икономика и управление
 • Информационни технологии в икономиката и управлението