Тракийският университет ще провежда обучение по десет специалности в Кюстендил, съобщи на пресконференция кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.

Специалностите, в които ще могат да се обучават студенти в Кюстнедил в редовна и задочна форма на обучение са: Аграрна икономика и търговия, Регионална икономика и управление, Информационни технологии в икономиката и управлението, Зооинженерство, Аграрно инженерство, Агрономство-полевъдство, Социални дейности, Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Акушерство, Медицински сестри.

"Имаме договорка за редовно и задочно обучение в десет специалности. В момента се настройва софтуера за да могат да бъдат приемани документи от Кюстендил. Тече подаването на документи в кандидатстудентската кампания." каза кметът на общината.

снимка: архив

Кметът Петър Паунов отрече слуховете, че Тракийския университет ще ползва базата на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство и подчерта, че това е начало на дългосрочна програма, така че трайно в Кюстендил да има висше учебно заведение. В зависимост от броя на студентите Община Кюстендил има готовност да предложи различни варианти като материална база.