Какво е новото?

В Закона за управление на отпадъците се въведе изискване Кметовете на Общините в Област Кюстендил задължително да сключат договор с Организация по оползотворяване на текстил и обувки.

Това се наложи с цел намаляване количеството на текстилните отпадъци, които се изхвърлят на сметищата (в момента те са около 4% от общите отпадъци)

Какво е същественото?

  • ♦ Всяка Община може да сключи договор само с една Организация по оползотворяване на текстил и обувки
  • ♦ Общините над 300 000 жители са сключват договори чрез районните кметове, ако имат районно разпределение
  • ♦ От своя страна, Организацията по оползотворяване има задължението да постави по един контейнер на всеки 10 000 жители, в които те могат да изхвърлят непотребни дрехи и обувки
  • ♦ Много от Общините имат сключени договори със събирачи на текстил, които са сложили контейнери за събиране на текстил, който текстил в момента не се рециклира, както са изискванията на Закона, а се използва за бизнес с дрехи втора употреба, а това, което не е годно за повторна употреба се изгаря в различни заводи

 

https://textilerecycling.bg/wp-content/uploads/2021/04/portrait-happy-young-businesswoman-showing-green-t-shirt-with-recycle-icon-scaled-e1619000804922.jpg

Как се финансира системата за събиране на текстил и обувки?

Финансирането на тази система се извършва, като се задължават тези, които пускат на пазара текстил и обувки (производители, дистрибутори, вносители) да платят продуктова (еко) такса.

Продуктовата такса може да се плати както и на държавното предприятие ПУДООС, така и на Организации по оползотворяване на текстил и обувки, които тепърва ще се създават.

От своя страна Организациите по оползотворяване трябва да организира системата за събиране и оползотворяване на текстил с парите от получените продуктови такси.

За повече информация: https://textilerecycling.bg/