Читалищата „Братство 1869“ и „Пробуда 1961” гр. Кюстендил ще отбележат Деня на народните будители на 1 ноември.

В 11:00 ч. от сградите им ще прозвучат популярни песни и музикални произведения на видни наши автори, композитори и поети. По този начин символично ще бъде отдадена почит на делото на българските книжовници, просветителите, борците за национално освобождение, на будителите, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и стремежа към образование и книжовност.

Денят на народните будители е празник, който буди националния ни дух в тези трудни времена и вдъхва надежда, че нашият народ ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще се съхрани.

Първото неофициално честване на празника е осъществено през 1909 г. в Пловдив. В официалния ни календар обаче влиза в труден исторически момент - след поражението в Първата световна война, когато нацията е обезкуражена, икономиката плаща тежки репарации, обществото е в криза, а младите българи се лутат в търсенето на ценности. В такъв момент, българите се вглеждат в делата на онези, които, в трудно време, с мощта на своята мисъл, са връщали равновесието и духовната стабилност на народа.

От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва Деня на народните будители и като Ден на българската наука. С решение на Съюза на българските журналисти този ден става и Ден на българската журналистика.