Наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, с режим на изтърпяване „строг“, определи Районен съд – Кюстендил за Николай И. / на 50 години, осъждан /. Съдът, под председателството на съдия Светослав Петров одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата на подсъдимия, който се призна за виновен за имотна облага, след укриване на чужди движими вещи. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Подсъдимият Николай И. се призна за виновен, че на 24.10.2019 г., с цел да набави за себе си и за другиго – Анка Р., имотна облага е укрил чужди движими вещи- пари на стойност 200 лв., собственост на Г. Н., за които е знаел, че са придобити от Анка Р. чрез кражба.

Подсъдимият е с най - тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“, взета от Окръжен съд- Кюстендил, като обвиняем за убийството на Л. Л. в кв. „Изток“ в Кюстендил, на 21.03.2020 година.

Николай И. е осъждан 19 пъти, основно за престъпления свързани с наркотици и кражби.

Определението на РС – Кюстендил, с което на Николай И. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца е окончателно и не подлежи на обжалване.