Във връзка с въведени временни противоепидемични мерки в кв. "Изток" в Кюстендил, за периода от 17.06.2020 г. - 30.06.2020 г., в Съдебната палата няма да бъдат допускани лица, живеещи в кв. "Изток"

Във връзка със Заповед на Директора на РЗИ – Кюстендил от 16.06.2020 г., с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на кв. „Изток“ на гр.Кюстендил от 17.06.2020 г. до 30.06.2020 г. вкл. и на основание решение на Висш съдебен съвет, административните ръководители на Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил, издадоха съвместна заповед, с която за посочения период от време се забранява достъпа до Съдебна палата – Кюстендил на лица, живеещи в кв. „Изток“ в Кюстендил.

Съдите от ОС-Кюстендил и РС-Кюстендил са задължени, по възможност да пренасрочат всички дела, по които страни, подсъдими и свидетели са лица, живущи в кв. „Изток“ на гр.Кюстендил за дати след 30.06.2020 г.

Наличието на вече връчени съдебни книжа за периода от 17.06.202 год. до 30.06.2020 г. НЕ Е ОСНОВАНИЕ за пропускане на лица, живеещи в кв. „Изток“ през въведените от Областния кризисен щаб за борба с COVID-19 в гр.Кюстендил КПП в квартала.

Длъжностните лица по призоваването, обслужващи района на кв. „Изток“ в гр.Кюстендил, за периода от 17.06.2020 г. до 30.06.2020 г. включително, няма да връчват съдебни книжа, до отпадане на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-137/16.06.2020 г. на Директора на РЗИ – Кюстендил.

В Съдебната палата гр. Кюстендил се допускат само лица с маски.