166 заявления за издаване на лични документи са подадени вчера от жители на Кюстендилска област. Подадените заявления в сектор БДС в ОДМВР са 53, в РУ Дупница са подадени 60, в РУ Бобов дол 11, в РУ Рила 7, в сектор „Пътна полиция“ – 35.

Гражданите, чиито срок на валидност на документите им изтича до края на тази година, могат да подадат заявления за издаване на нови по-рано. Работното време на сектор БДС поделенията в районните управления в Кюстендилска област е от 8.30 до 17.30 ч.

Създадена е възможност от 1 юни в РУ Дупница да бъдат обслужвани граждани със затруднена двигателност. Чрез изградената рампа те ще могат да изчакват в помещение за предоставяне на административни услужи и там чрез мобилна станция да бъдат приети заявленията им за издаване на лични документи.