Гражданите с постоянен адрес на територията на Кюстендилска област имат възможност да подават заявления за предсрочна смяна личните си документи във всяко от звената Български документи за самоличност на територията на областта / РУ Дупница, РУ Бобов дол, РУ Рила, в БДС – ОДМВР Кюстендил/.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и за удобство на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В ОДМВР е създадена организация и за обслужване на жителите на по-малките населени места, както и за обслужване по месторабота с мобилна станция. За такова обслужване е необходимо в сектор БДС в ОДМВР да бъдат представени списъци с имената и ЕГН на гражданите, които искат да бъда обслужени ,и да се посочи дата за прием на място на заявленията за издаване на лична карта и паспорт.

Само за ден в ОДМВР Кюстендил са подадени 59 заявления за издаване на лични документи, в РУ Дупница – 66, в РУ Бобов дол – 8, в РУ Рила – 1, в сектор „Пътна полиция“ – 47.