Вижте срока на валидност на личните си документи. Ако в едномесечен срок след изтичане на този срок не е заявено издаване на нова лична карта, се налагат глоби от 20 до 150 лв.

От края на миналата година започна приемът на заявления в сектор "Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил и звената в районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила за предсрочна подмяна на личните документи на гражданите.

През 2020 година изтича срокът на валидност на 18 592 лични карти, 8 165 паспорта и 12 271 СУМПС, за да се спести време на гражданите, от полицията напомняня, че могат да сменят документите си предсрочно.

 • 1. Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.
 • 2. Гражданите с постоянен адрес на територията на Кюстендилска област могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко от звената:
  • - сектор "Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил
  • - звено "Български документи за самоличност“ в Районно управление град Дупница;
  • - звено "Български документи за самоличност“ в Районно управление град Бобов дол;
  • - звено "Български документи за самоличност“ в Районно управление град Рила.
 • 3. Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис, могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .
 • 4. Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване, като може да посетят  отделни  населени места с мобилна биометрична станция и заявленията за лични карти и паспорти да бъдат подадени на място.

На гражданите, навършили 58 години се издават безсрочни лични карти.

ОДМВР – Кюстендил напомня на гражданите, че българските лични документи подлежат на връщане – паспортите се връщат в звената "Български документи за самоличност“ до 3 месеца след изтичане на срока им на валидност. Личните карти се връщат при получаване на новата, а при изтичане на валидността й срокът е до 30 дни за подаване на документи за нова. Неспазването на тези изисквания се санкционира с глоба от 20 до 150 лв.

Личните документи се издават по постоянен адрес на гражданите. При смяна на постоянен адрес или промяна в имената гражданите са длъжни до 30 дни да сменят и личните си документи.

За улеснение на гражданите и допълнително възникнали въпроси  гражданите могат да се обаждат и на тел. 078 557 266, както и към служителите на гишетата в сектор БДС.