Ръководствата на Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил уведомяват гражданите, че считано от 14 Май 2020 г. се възобновява разглеждането на делата в двете съдилища, съгласно предварително обявен график.

В Съдебната палата няма да се допускат външни лица без предпазни маски и ръкавици.

Влизането и движението на гражданите в Съдебната палата ще се извършва съгласно указания от Съдебната охрана, в зависимост от целта на посещението. В регистратурите на Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил ще се допуска само по 1 лице, за извършване на справки.

Ръководствата на съдилищата апелират към адвокатите и гражданите за експедитивност при извършване на справки на място.

Справките по делата трябва да се извършват предимно по телефон или по електронен път. Страните по делата се призовават да идват в Съдебната палата непосредствено преди съдебните заседания. В тях не се допускат представители на медиите и други лица, извън участниците в производството.

Информация за графика и хода на делата ще бъде подавана ежедневно чрез сайтовете на двете съдилища – секция „Пресцентър“.