За 251 550 лв. бе продадена сградата на бръснаро-фризьорският салон при Чифте баня в Кюстендил.

Продажбата е в резултат на открит търг с явно наддаване. Според решение Общински съвет Кюстендил началната тръжна цена бе 129 000 лв. Стъпката за наддаване в търга беше 6 450 лв. Наддаването е било в 19 стъпки.
 
Инвеститорът няма право да променя предназначението на имота. Той може да бъде комплекс за здравни услуги и красота или за обществено обслужване.