На 5 март 2019 г. от 17:30 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” Кюстендил по повод Празника на жената ще се проведе рецитал „Лирични мигновения” на Дамско поетично ателие „Веса Паспалеева”.

„Много от поетесите имат свои книги, на други тепърва им предстои да ги издадат. Те имат различни професии – ученици, студенти, журналисти, учители, служители, но трепетът на словото ги сближава и дава криле за поетично вдъхновение, те носят болката и радостта от нашия ден.” –  казва Благой Ранов – създател на поетичното ателие.