Наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, при първоначален режим на изтърпяване „общ“ и „лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 години, за подсъдимия Р. И. / на 62 г. /, определи тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил.

Съдът призна обвиняемия за виновен, в това, че на 02.10.2022 г. в землището на с.Нови чифлик, област Кюстендил на второкласен път II-62, между селата Нови чифлик и Багренци, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „М…“, е нарушил правилата за движение, а именно правилата установени с разпоредбите на: чл.42, ал.1, т.2, пр.1 и пр.2 ЗДвП - „Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост и свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване“; чл. 42, ал. 2, т .2 ЗДвП – „Водач, който изпреварва, е длъжен, когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея“, в резултат на което по непредпазливост е причинил смърт на повече от едно лице – 3 лица и телесна повреда на повече от едно лице – 2 лица.

Двама са загинали при катастрофа между 3 коли и мотоциклет

Съдът го оправдава по обвинението, че е допуснал нарушение на правилата за движение по чл.42, ал.1, т.2, пр.3 ЗДвП; чл.42, ал.2, т.3 ЗДвП и чл.43, т.4 ЗДвП. 

Окръжен съд – Кюстендил приспада при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ времето, през което по отношение на Р. И. е била взета мярка за неотклонение „домашен арест“, считано от 02.02.2023г. до привеждане на присъдата в изпълнение, като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. При изпълнение на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“, съдът приспада времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен по административен ред или по реда на чл.69а НПК от възможността да упражнява това право.

Съдът осъжда подсъдимия Р. И. да заплати направените по делото разноски, както следва: - по сметка на ОД на МВР-Кюстендил в полза на Държавния бюджет сумата 6 889, 14 лева, сторени на досъдебното производство; - по сметка на Окръжен съд-Кюстендил в полза на бюджета на Съдебната власт сумата 878, 27 лева, разноски за възнаграждение на вещи лица. 

Присъдата може да се протестира, съответно обжалва, пред Софийски апелативен съд в 15 - дневен срок.