„Кюстендилска вода” ЕООД придоби нова техника, за да подобри ефективността на работа при отстраняване на аварии. Техническото обезпечаване е заложено в стабилизационната програма на дружеството и се налага както във връзка с увеличаване обема на работа – с районите община Дупница и Драговищица, така и с цялостния стремеж на водния оператор да реагира по-бързо и качествено при отстраняване на аварии.

Водното дружество закупи четири камиона – тип самосвал, два от които с обем 11,9 т. и два с обем 7,2 тона, с които броят на камионите от този вид става шест. Новите автомобили са от една и съща марка, Евро 6, което ще доведе до драстичен спад на разходите за гориво.

„Кюстендилска вода” ЕООД ще оперира с 1 бр. преносима камера f 40 до f 200, за инспекция на тръбопроводи, със самонивелираща се глава и 1 бр. преносима камера f 200 - f 500, за инспекция на тръбопроводи, със самонивелираща се глава. Втората камера е роботизирана и е предназначена освен за водопроводи, и за канализационни тръби. 

Камерите за обследване ще намалят времето за установяване, а от там и за отстраняване на повреди по водопроводната и канализационната мрежа. С тяхна помощ ще се увеличи прецизността при локализиране нарушения във водопроводната мрежа, а от там ще се избегнат излишни разкопавания на асфалтова настилка. 

Двете камери притежават функции за запис. Това ще даде възможност на „Кюстендилска вода” ЕООД да сравнява състоянието на ВиК мрежата в различни периоди от време, както и да се създаде архив от снимки на компрометирани участъци. 

Новата техника ще улесни обслужването на аварии и ще подобри качеството на услугите, предоставяни от дружеството.