“Необходими са ни взаимодействие, диалог и конструктивизъм. Всички институции трябва да работим в определяна посока, за да си свършим работата.”

С тези думи областният управител инж. Александър Пандурски се обърна по време на днешното заседание към членовете на Асоциацията по ВиК.

В дневния ред на заседанието бяха включени за разглеждане няколко точки, но поради липса на мандати на част от общините (Кюстендил и Дупница) и отсъствие на представител на община Бобошево, не бяха гласувани всички точки.  

Приети бяха отчетът за изпълнение на работата и отчетът на бюджета за 2021 г. на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от “Кюстендилска вода”. 

Гласуван бе със задна дата актуализираният бюджет на Асоциацията за 2022 г., тъй като на предните две заседания не бе приет. Това е бюджет с ½ от параметрите на предлагания на предходните две заседания, когато не бе приет. Липсата на бюджет за 2022 г. доведе до напускането на главния секретар и експерта ВиК, за които длъжности ще бъде обявена процедура през тази година. Финансовият експерт бе преназначен на 4-чосов работен ден. 

В допълнително споразумение номер 3 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и приемане на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между АВиК - Кюстендил и ВиК оператора “Кюстендилска вода” ЕООД, областният управител предложи да бъде променена датата на подписването му от 01.01.2024 г. на 2023 г., заради продължаващите преговори между Община Дупница и ВиК холдинга. Поради липса на мандат по тази точка не бе гласувано. Споразумението трябваше да уреди продължаване на срока, от който ВиКО да започне да упражнява горепосочените дейности и предоставяне на ВиК услуга на новоприсъединената територия на община Дупница, с оглед промяна границите на обособената територия. 

В хода на заседанието присъстващите разгледаха и приеха още проекта за бюджет на Асоциацията за 2023 г.  

Точката, касаеща Бизнес плана на ВиК оператора “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 - 2026 г., не бе гласувана поради липса на мандати на двете големи общини и отсъствието на Бобошево, което прави над 55% от общите гласове. 

Във връзка с Бизнес плана областният управител коментира:

“Цената на водата е формирана при едни показатели. Сега те са различни. Трябва да дадем възможност за стабилност на оператора, за да работи.” Той заяви, че все пак операторът тръгва в правилна посока и изрази надежда, че може да има стабилизация в един обозрим период от време. 

От своя страна в. и. длъжността управител на “Кюстендилска вода” обясни:

“За никого не е тайна, че състоянието на дружеството не е добро. За цената сме заложили минималните изисквания, с оглед да пощадим ползвателите. Ще се очертае, че предложената цена е една от най-ниските на водата в България. Не сме залитали да правим големи инвестиции, защото ще се отрази на цената. Мога да ви уверя, че ще се опитаме да решим проблемите и да наваксаме пропуснатото.”

Инж. Пандурски заяви, че по отношение на инвестициите е добре да се проведат срещи и разговори с МРРБ и с МОСВ.

“Поемам ангажимент да направим една среща, която ще бъде полезна и за нас, и за тези, които управляват тези процеси”, каза областният управител на Кюстендил.