Горските инспектори от Регионална дирекция по горите-Кюстендил започнаха инспекции на тържищата и търговските обекти на територията на Област Кюстендил и Перник. Следи се за наличието на задължителните контролни пластини, които трябва да са поставени на отсечените дръвчета.

Законно отсечените коледни дръвчета при продажбата задължително трябва да имат пластмасова контролна пластина с правоъгълна форма и лента захваната към ствола на коледните елхи. Изработват се от пластмаса с бял цвят, като всяка пластина има серия, която се състои от една главна буква и пореден номер от шест цифри.


Транспортирането на коледните елхи от мястото на добив до обекта за продажба се извършва с превозен билет, в който са вписани сериите и номерата на пластините. По този начин всяка една елха може да бъде проследена от къде идва и има ли съответното разрешително за добив. Пластините са за еднократна употреба.