Шест застъпнически кампании са в процес на изпълнение в градовете Дупница, Радомир, Ботевград, Кюстендил, Ракитово и в с. Ковачево, общ. Септември. Общото между тях е, че представят проактвното гражданско поведение на местни жители от ромски квартали в шест населени места, които проявяват грижа и отговорност към подобряването на живота на своите местни общности. В рамките на тази дейност е приложен иновативният метод за овластяване чрез директно застъпничество, което е и главната цел на проект Имам една мечта. 

В град Кюстендил застъпническата кампания се проведе под формата на изложба "Ромската жена е....", открита на 15 октомври 2023 в Общински драматичен театър, Кюстендил. Изложбата беше открита от Ани Ковачева - председател на женски клуб към Сдружение ЛАРГО, Сашо Ковачев - председател на Сдружение ЛАРГО и д-р Венелин Стойчев експерт застъпничество. Фоайето на театъра събра организатори, съмишленици, доброволци, служители от Сдружение ЛАРГО, представители на местни институции в града и гости от екипа по проекта.

Те са млади, образовани, красиви, част от ромската общност, не се вписват в стереотипите, които обикновено им приписват, и са твърдо решени да работят избраните от тях професии и сфери на дейности, и са пример за останалите от общността. Най-голямото предизвикателство е да се преборят със себе си, да си повярват че могат. Изложбата, решена във формат "фото войс" разкрива множеството лица на успялата ромска жена предприемач, социален работник, майка, певица, собственик на малък бизнес, фризьор, студент, фармацевт, и показа позитивните ролеви модели на успели в своите области на реализация жени и момичета от ромската общност в Кюстендил, които да покажат, че ромската жена е способна да постигне много и нейните постижения могат да бъдат в различни светлини в различни поприща.

Кампанията е насочена към овластяването на ромската жена и цели популяризиране на добри примери на жени от ромски произход, сред ромските квартали и жените от клуба. Вярвайки, че този наболял проблем, който засяга ромската общност, може с общи усилия и екипна работа на женския клуб да достигне до все повече жени и девойки за така жадуваната промяна.