Районен съд – Дупница и Районен съд – Кюстендил са наложили наказания на 75 водачи на МПС, управлявали след употреба на алкохол или наркотични вещества, за първите 6 месеца на 2023 година. От тях: 54 в РС – Дупница и 21 в РС – Кюстендил. За сравнение, наказаните водачи на МПС за същия период на 2022 г. са били със 7 повече / в РС – Кюстендил / или 82- ма.

Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са получили 17 водачи на МПС, в повечето случаи за повторно управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества. Останалите водачи са получили условни наказания „лишаване от свобода“, а един непълнолетен водач – „пробация“.

По част от делата, съдът е наложил на водачите на МПС и наказание „глоба“, в размер от 200- 500 лв. На подсъдимите, които са правоспособни водачи, съдът налага и наказание „лишаване от право на управление на МПС“ за определен срок от време.

67 са новообразуваните за първото полугодие на годината наказателните дела от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, по чл. 343б от НК. От тях – 44 в РС – Дупница и 23 в РС – Кюстендил. За същия период на 2022 година, този вид дела са били 80, от тях в РС – Дупница – 57 и в Районен съд – Кюстендил - 23.