Районните съдилища в Дупница и Кюстендил са наложили наказания на 96 водачи на МПС, шофирали след употреба алкохол или наркотични вещества

Районен съд – Дупница и Районен съд – Кюстендил са приключили за първите 7 месеца на 2022 година 96 наказателни дела от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, по чл. 343б от НК. От тях: 62 в РС – Дупница и 34 в РС – Кюстендил.

Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са получили 15 водачи на МПС, в повечето случаи за повторно управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества. Останалите водачи на МПС са получили условни наказания „лишаване от свобода“.

По част от делата, съдът е наложил на водачите на МПС и наказание „глоба“, в размер от 200- 500 лв. На подсъдимите, които са правоспособни водачи, съдът налага и наказание „лишаване от право на управление на МПС“ за определен срок от време. 

Наказателни дела от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, приключени от РС – Дупница за същия период на 2021 година, са били 52, а от Районен съд – Кюстендил - 31. Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са търпели 13 водачи на МПС.