Ръководството на компанията обсъди с местните власти приоритетите си в региона през 2023 г.

ЕРМ Запад ще вложи близо 2 млн. лв. в изграждане на нови съоръжения и реконструкция на електроразпределителната мрежа в област Кюстендил до края на 2023 г. Приоритетите на дейността на електроразпределителното дружество ЕРМ Запад и търговските дружества Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд бяха представени на работна среща в Кюстендил с областния управител инж. Александър Пандурски, кметове на общини и ръководители на държавни структури от областта. Областният управител подчерта важността на провеждането на такива срещи и ползата от активен диалог и сътрудничество между местните власти и бизнеса.

За присъединяване на нови клиенти са осигурени 680 000 ла. Над 480 000 лв. е инвестицията за  реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост в гр. Дупница и селата Мламолово, Големо село, Скакавица, Раненци, Дяково, Еремия, Рашка Гращица, Мръводол, Горна Козница, Висока могила, Каменик, Червен брег, Яхиново и Сапарева баня. В изграждане на нови съоръжения ще бъдат вложени 420 000 лв., а 280 000 лв. са предвидени за изкупуване на енергийни обекти.
 


По време на дискусията бяха обсъдени и промените в Общите условия за продажба на електроенергия на битови клиенти от Електрохолд Продажби, както и възможностите за подобряване обслужването на клиентите.

Електрохолд провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България в рамките на своята политика на открита и активна комуникация с местните власти на територията, която обслужва.

В срещата от страна на Областна администрация се включиха и зам. областният управител Валентина Караганова, главният секретар Гергана Михайлова и Василка Манчева - директор Дирекция “АКРРДС”.