Прокурори, следователи и съдебни служители от Окръжна Прокуратура и Районна Прокуратура се присъединиха към инициативата подета от Асоциация на прокурорите в България, която призовава в 11 часа на 2 Май 2023 всички магистрати в страната да излязат пред съдебните палати и се обявят категорично срещу опитите да бъдат сплашени, чрез намеса в независимата съдебна система.

"Въпреки чудовищното посегателство, Прокуратурата на Република България е силна и непоколебима в борбата с престъпността. Българските магистрати не могат да бъдат сплашени. Дошло е време престъпниците  да разберат колко ефективна може да бъде българската държава в защита на своите граждани. Оставаме последователни в непримиримостта си към всякакви форми на атаки към магистрати не само от системата на ПРБ, а изобщо към съдебната власт, защото днешният атентат представлява грубо посегателство срещу независимостта на съдебната система. Животът и сигурността на всеки български гражданин, в това число и на българските магистрати, са неприкосновени и са гарантирани от Конституцията и законите. Призоваваме всички институции, гражданското общество и медиите да осъдят остро това посегателство! Обратното би означавало да позволим на престъпността, хаосът и произволът да доминират в страната ни, което е недопустимо в едно цивилизовано гражданско общество." пише в декларацията на управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

"Остро осъждаме извършеният опит за покушение спрямо български магистрат. Осъждаме го като недопустим, същевременно считаме, че това е посегателство не само срещу отделна личност. Считаме, че това е посегателство срещу институцията Прокуратура на Република България, както и срещу държавността." заяви административният ръководител на Окръжна прокуратура Камелия Стефанова.

Според служителите е недопустимо в 21 век в държава член на Европейския съюз да се случват такива неща. Прокурорите в Кюстендил очакват от МВР в бърз порядък да предприемат нужните действия за да разкрият както извършителите, така и поръчители на това безпрецедентно и дръзко посегателство, което е без аналог в нашата съвременна история.