С Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прокурор Марияна Сиракова е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Предложението за назначаването й е направено от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил Камелия Стефанова.

 

Прокурор Сиракова е магистрат с над 20-годишна практика в системата на прокуратурата. Тя завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 г. работи като прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, а от 2005 г. е магистрат в окръжната прокуратура в града.

От 2015 г. Марияна Сиракова е говорител на Окръжна прокуратура – Кюстендил, като ще продължи да информира обществеността за дейността на прокуратурата.

Досегашният заместник на административния ръководител на прокуратурата Ивайло Илиев е назначен за европейски делегиран прокурор от България.