Повод за крайната мярка е жалба от живущите в района на комплекса за отдих и развлечения, част от който е спортната площадка.

Част от жителите на кв. Колуша се оплакват от нетърпимо поведение от страна на ползвателите. В жалбата си те се оплакват от викове, крясъци, прескачане на оградите на домовете им за да се вадят топки и т.н. Изразяват възмущението си от психологическият тормоз, на който са подложени след изграждането на съоръжението.

 

На фейсбук страницата си Община Кюстендил информира, че достъпа до площадката е ограничен временно, до вземане на съвместно решение с органите на МВР и компетентните институции, за възрастта на лицата, които ще бъдат допускани, пропускателния режим, работното време, вида и начина на ползване на съоръжението.