Предплатилите до 02.05.2023 год. ползват отстъпка в размер на 5% от на задължението си.

Плащането на данъка върху превозните средства може да се извърши на две равни вноски до 30.06.2023 год. и до 31.10.2023 год. на касите в дирекция „Местни приходи” от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща в брой и чрез ПОС-устройства.

Плащанията на данъците може да се извършва и на касите на Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата страна, както и безкасово за клиентите на „Първа инвестиционна банка“ АД, посредством интернет банкиране.

От Община Кюстендил напомнят, че плащания могат да се извършват и чрез банков превод, а за удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Кюстендил -www.kustendil.bg по всяко време, лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите (НАП).
Банкова сметка – IBAN
BG11SOMB91308442298644
Банков код – BIC
SOMBBGSF
Кодове за вид плащане:
44 23 00 Данък върху превозните средства