Районна прокуратура – Кюстендил беше домакин на среща с ученици от 7 „Б“ в Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов“. Събитието се проведе в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Административният ръководител – районен прокурор Албена Разсолкова и Галина Димитрова, заместник районен прокурор, приветстваха младежите и класния им ръководител Йорданка Борисова.

Гимназистите бяха запознати с магистратските професии – съдия, прокурор и следовател. Специално за тях беше прожектиран филм за дейността на прокуратурата.

Особен интерес учениците проявиха към „синята стая“, предназначена за разпити на деца. Заедно с магистратите те дискутираха темите за агресията и насилието в училищата, вредите от употреба на алкохолни напитки и наркотични вещества. Децата пробваха предоставените от Община Кюстендил очила, симулиращи ефекта от тяхната употреба - дезориентация, намалена бдителност, объркване и изкривяване на зрението.

Прокурорите подариха на гимназистите екземпляри на Конституцията на Република България и връчиха удостоверения за участието в Образователната програма на Висшия съдебен съвет.