На 13.09.2022 г. от 11:00 ч. в Голямата зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил” - Договор № 25-00-16/30.03.2022 г.  

На пресконференцията присъстваха екипът отговорен за изпълнението и управлението на проекта, представители на медии, организации и доброволци. 
Представени бяха целите, целевата група, реализираните дейности и постигнатите  резултати от проекта. 

Реализирането на проекта допринесе за изграждане на съзнание за гражданска позиция и поведение, екологична култура и социална отговорност в младите хора, чрез включването им в обучителни и практически дейности за подобряване и опазване на околната среда.
Проектът се реализира от Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“ с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021–2025), Министерство на младежта и спорта.