Броят на регистрираните безработни лица на територията на ДБТ Кюстендил се увеличава с 31 регистрирани безработни лица спрямо предходния месец юни 2022 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил обслужва общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Броя на регистрираните безработни лица към края на месец юли 2022 г. по общини, е както следва:

  • Община Кюстендил – 1 692 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 6.6 %;
  • Община Невестино – 31 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 5.0 %;
  • Община Трекляно – 16 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 8,9 %;
  • За Дирекция Бюро по труда –Кюстендил 1 739 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица - 6.5 %.

Структурата на регистрираните безработни лица по образование през месец юли 2022 г. е следната:

  •  С висше образование 184 лица, или 10.58 % от общия брой;
  •  Със средно образование са регистрирани 597 лица, или 34.33 % от общо регистрираните;
  •  С основно образование са регистрирани 335 лица, или 19.26 % от общия брой регистрирани;
  •  С начално образование са регистрирани 623 безработни лица, или 35.83 % от общия брой.  

Регистрираните младежи до 29 годишна възраст са 244, регистрираните лица над 50 годишна възраст са 630. В ДБТ Кюстендил са регистрирани 865 безработни лица, които са на възраст между 30 и 50 години.

Свободни работни места в Бюро по труда - Кюстендил

От общия брой регистрирани безработни лица в ДБТ Кюстендил, 604 са регистрираните продължително безработни лица, т.е. с регистрация в бюрото по труда над 1 /една/ година.