На 16 юни 2022 г. от 17:30 ч в Детски отдел на Регионална библиотека - Кюстендил, ще бъде представена книгата "Сизиф дали е бил щастлив?" на Поли Муканова. 

Поли Муканова е родена в София. Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистратура по творческо писане с проекта „Самоличност: фрагменти (2000–2005)“. Защитава докторска дисертация на тема „Четенето и читателите в българското общество (1878–1944): институцията библиотека“ във Философския факултет на Софийския университет. 

Пише поезия и кратка проза. Дебютира със стихосбирката „Мигове в кибритена кутийка“ (2009), а през 2012 г. излиза нейната прозаична книга „Амоr fati: фрагменти“. Поезията ѝ е превеждана на английски, немски, испански, италиански, албански, румънски, хърватски и македонски език. Участвала е в национални и международни поетични фестивали. Редактор е на рубриката за поезия в сайта „Сборище на трубадури “ от 2010 г. до момента. Преподавател по история на книгата и теория на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. "Сизиф дали е бил щастлив?" е третата й самостоятелна книга. 
От Поли Муканова: 
Мигове в кибритена кутийка. София: Алтера, 2009. 82 с. ISBN 978-954-9757-31-6 
- Мигови во кибритна кутија. Препев Зоран Jакимоски. Охрид: Нац. и унив. 
библиотека „Григор Прличев“, 2009. 
- Amor fati: фрагменти. Кюстендил: Зора, 2012Мидите имат две страни. София: ИК „Огледало“, 2015 
- Школките имаат два дела. Препев и поговор Зоран Jакимоски. Скопиje: ПНВ публикации, 2016 
- История и теория на четенето. София: Акад. изд. „За буквите – О писменехь“, 2018 
- Сизиф дали е бил щастлив?: кратка проза. София: Ерго, 2022