"ЧЕЗ Разпределение-България“ АД ще подобри комуникацията си с кметове и кметски наместници от община Кюстендил. Това уверение дадоха представители на компанията по време на среща, поискана от областния управител Катя Димитрова, по повод недоволство от представителите на местната власт.

Ангажиментът за провеждането й г-жа Димитрова пое, след като преди около 10 дни кметове и кметски наместници се оплакаха от чести и непланирани прекъсвания на тока в част от населените места, трудна телефонна връзка с „ЧЕЗ Разпределение-България“ АД и наличие на непочистена растителност в близост до съоръжения, които са собственост на електроразпределителното дружество. 

В срещата с областния управител участваха инж. Петър Нецов – регионален мениджър на активи Перник-Кюстендил, Стратегическо планиране и развитие на мрежата и отговарящия за район Кюстендил Симеон Пешев. От компанията ще разчитат в резултат на подобрената комуникация с кметовете и кметските наместници, да се скъси времето за отстраняване на аварии.