Постигнат е първи успех в производството на хиляди дръвчета от дървовидна хвойна

580 900 контейнерни фиданки са произведени тази година в държавен горски разсадник в с. Локорско с цел възстановяване на увредени от природни нарушения гори на територията на Югозападното държавно предприятие. Фиданките са от 16 дървесни вида, сред които черен и бял бор, смърч, клек, зимен, летен и космат дъб, благун, цер, черна елша, чинар, липа, дива круша, пърнар и др. За първи път на международно ниво е отбелязан успех в производството на хиляди дръвчета от дървовидна хвойна - един от най-трудните за възпроизводство видове не само у нас, но и в Европа.

През изминалата седмица бяха транспортирани за есенно залесяване 131 000 дръвчета, като работата по подготовка и транспорт на останалите продължава с пълна сила. Eдновременно с предаването на фиданките в ход е и подготовката за производството през 2022 г., като за първи път целта е да се засеят и отгледат над 1 милион дръвчета в контейнери за един вегетационен сезон.

За да се постигне това ниво на производство, в разсадника вече са доставени над 3 тона жълъди и семена от други видове. Очаква се до края на годината , количеството само на дъбовите жълъди да надхвърли 5 тона. За целта в работата по събиране на семена през тази есен се включиха служители от териториалните поделения на ЮЗДП, доброволци и външни фирми. За осигуряване нуждите на нарасналото производство през м. декември предстои доставката на 198000 литра торфен субстрат, на 13 000 контейнерни плати, пясък и други необходими консумативи.

Целта на ЮЗДП е да осигури достатъчно дръвчета за залесяване по изпълняваните от предприятието проекти, финансирани по Програма LIFE на ЕК и Програмата за развитие на селските райони, както и да отговори на нарастващия интерес за закупуване на фиданки от частни лица, фирми и други горскостопански предприятия в страната.