За периода 02-03 октомври експерти от РДГ-Кюстендил извършиха 932 проверки по ЗЛОД по повод откриването на ловния сезон 2021/2022 г. на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня.

Съвместно със служители на МВР и представители на ловни сдружения през почивните дни са проверени 42 ловни дружинки, 146 превозни средства и 744 броя ловци.


Проверени са редовността на ловните билети, разрешителните за оръжия, попълването на разрешителното за лов, както и облеклата за наличие на ярък сигнален цвят. Не са констатиране нарушения. Ловните излети са преминали при cпaзвaнe нa рaзпoрeдбитe нa Зaкoнa зa лoвa и oпaзвaнe нa дивeчa и прaвилникa зa нeгoвoтo прилoжeниe.