На 8 август се откри ловният сезон за пернат дивеч 2020-2021година. Горските инспектори от Регионална дирекция по горите Кюстендил съвместно със служители на МВР са извършили проверки на 8-9 август на 12 ловни дружинки на територията на дирекцията. Проверени са 135 ловци за притежаване на редовен ловен билет, както и разрешително за отстрел за съответната дата. Проверяващите не са констатирани нарушения и инциденти пред първите два ловни излета.

За спазване изискванията на Закона за лова всяка година се правят съвместни проверки с МВР, като се следи да не се превишават дневните норми за отстрел и да не се използват забранени устройства. Следи се и за спазване на промените в Закона за оръжията, като пушките е необходимо да се транспортират до мястото на лова със заключващ механизъм, а пистолетите в специален куфар. Всеки ловец трябва да е с облекло със сигнален цвят и да спазва указанията на ръководителя на лова /при групов лов/, за да се ибегнат инцинденти. По време на лов  е необходимо да се спазва забраната за употребата на алкохол и наркотични вещества.

Регионална дирекция по горите апелира и призовава ловците за спазване законовите разпоредби, епидемичните и мерките за биосигурност, на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.