Магистратите Крум Крумов и Даниела Методиева встъпиха в длъжност като заместници на административния ръководител в Районна прокуратура – Кюстендил. Двамата започват изпълнение на служебните си задължения по решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

В присъствие на колеги районният прокурор Албена Разсолкова им връчи актовете за встъпване в длъжност.

Прокурор Методиева ще отговаря за дейността на Териториално отделение - Дупница при РП - Кюстендил.